Najbližšie udalosti

 1. CHRISTILAND 2019

  26. júla 15:00 - 28. júla 18:00
 2. Tábor ZOOM 2019

  12. augusta 17:00 - 17. augusta 12:00
 3. Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ v Prahe

  22. augusta 9:00 - 24. augusta 18:30
 4. Multifunkčná hala vo Vyšnom Klátove

  30. augusta 8:00

Prosba o modlitbu

Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Vyšný Klátov

Vyšný Klátov, 044 12 Nižný Klátov