Najbližšie udalosti

 1. Seminár: Priateľstvom proti samote

  28. novembra 10:00
 2. Naživo s Koinoniou

  29. novembra 10:00 - 12:00
 3. Vaše milodary

  30. novembra 10:00
 4. Naživo s Koinoniou

  2. decembra 18:30 - 19:30
 5. Svätá omša

  6. decembra 10:00 - 11:00

Prosba o modlitbu

Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Vyšný Klátov

Vyšný Klátov, 044 12 Nižný Klátov