muzi-1

Veľmi nám leží na srdci starosť o mužov. Sme presvedčení, že správne nasmerovanie osobnosti a postojov muža, či otca je kľúčom pre odblokovanie celého potenciálu pre zdravú rodinu a pre celú našu spoločnosť.

muzi-2

Špeciálnou formáciou pre mužov sú semináre, kde okrem kvalitného praktického vyučovania a silnej modlitby, nechýbajú ani zábavné aktivity či dobré jedlo a otvorená priateľská atmosféra.

muzi-3

Počas roka sa raz v mesiaci stretávame na stretnutiach s názvom Skutočný muž s cieľom vytvoriť prostredie na vzájomné zdieľanie v neformálnej atmosfére.

Najbližšie stretnutia pre mužov

  • 18.-19.11. seminár pre mužov
  • 12.01. – Pizza v Klátove (18.00)
  • 3.2. – 17:00 – 19:00 futbal - Tréningové centrum KALIMERO - Popradská 15 - Košice
  • 22.02. – téma na skype (18.00) prednáška - o.Ricardo,alebo o.Alvaro
  • 11.03. – futbal v KE (nedeľa popoludní)
  • 14.04. – brigáda v Klátove
  • 04.05. – pizza v Klátove (18.00)
  • 30.06. – brigáda + opekačka + futbal v Klátove
muzi-4
Cieľ seminárov pre mužov: - byť spolu a zdieľať bohatstvo našich životov, spolu sa modliť a povzbudiť - princíp: muž a žena sú rovní, ale nie rovnakí - špiritualita muža/ženy s prihliadnutím na to, čím muž je a kde a čo žije; tvorba štýlu
muzi-5
Semináre a tématika: Január 2012 (Definícia muža – biblická a antropologická) - identita muža dnes a jeho krízy - štyri mužské archetypy: muž ako kráľ - bojovník - mudrc - milovník November 2012 (Vzťahy) muž ako syn, čo má otca - muž ako manžel - muž ako otec, čo má syna a dcéru November 2013 (Poslanie muža podľa Biblie a teológie) - muž kráľ - muž prorok - muž kňaz November 2014 (Tri rozmery lásky muža: sex, eros, agape) - milujúci muž - sexualita muža - eros a muž - agapé a muž - priateľstvo November 2015 (Muž v krízach) - moja manželka si našla iného - kríza v manželstve po 7. roku, po 15. roku… - rozvádzame sa…, moji rodičia sa rozviedli… - žiarlivosť, nevera November 2016 (Muž a autorita)
muzi-6