POMOC UKRAJINE

Možnosti pomoci vojnovým utečencom:

Transparentný účet

Názov banky:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IBAN:
SK91 0900 0000 0051 8802 9106

BIC SWIFT:
GIBASKBX

Názov a adresa príjemcu:
Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
Vyšný Klátov 300, 044 12 Vyšný Klátov

Peniaze vyzbierané z tohto účtu sa použijú na konkrétnu pomoc a starostlivosť o vojnových utečencov z Ukrajiny - ubytovanie, strava, lekárska starostlivosť...

Stav nášho transparentného účtu môžete sledovať tu:

Iné formy pomoci

Ak máte iné možnosti ako chcete pomôcť v starostlivosti o vojnových utečencov, dajte nám o tom vedieť!

Ubytovanie

Ak máte možnosť ubytovať ľudí, dajte nám o tom vedieť a my vás budeme kontaktovať!

Aktuálne dianie a to, čo robíme pre pomoc Ukrajine môžete sledovať na našich sociálnych sieťach: