zeny-1

Naše spoločenstvo v službe ženám počas roka ponúka špeciálne víkendové semináre pre ženy. Sú to stretnutia, kde sa ženy môžu cítiť bezpečne a vytvoriť takto prostredie na zdieľanie a povzbudenie vo svojom originálnom poslaní. Sú veci, ktoré sa dajú objaviť a posilniť v živote ženy iba v takomto prostredí. A práve toto je dôvod takýchto výnimočných stretnutí.

zeny-2

Sme ženy, ktoré majú nezastupiteľné miesto v pláne Boha a dobrodružstve života.

zeny-3

Koinonia je miesto, kde spoločne hľadáme lásku, štastie, slobodu, odvahu a všetko po čom túžime. Zároveň nachádzame odpovede na svoje otázky pri zdieľaní a tak odhaľujeme svoju identitu.

SONY DSC