Dve percentá

Milí priatelia.

Je tu čas, keď budete môcť rozhodnúť o darovaní dvoch percent z dane neziskovým organizáciam, alebo organizáciam z tretieho sektora.
Dávame do Vašej pozornosti dve organizácie, ktoré sa uchádzajú o takúto formu podpory:

Koinonia Ján Krstiteľ – združenie veriacich, ktoré je zaregistrované na Ministerstve kultúry SR a posôbí na Slovensku od roku 1994. Svojou prísľušnosťou sa hlási ku katolíckej cirkvi a cieľom združenia je formácia novej mentality a konkrétna pomoc núdznym, mladým v ohrození… Členovia združenia sú vedení k tomu, aby svedčili o zmene v svojom živote po osobnom stretnutí so vzkrieseným Kristom. Misijne pôsobíme aj v zahraničí na viacerých miestach.

Základné informácie o Koinonii Ján Krstiteľ:

Obchodné meno, alebo názov: Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
Sídlo – obec, ulica, číslo: Vyšný Klátov 300, 04412 Nižný Klátov
Právna forma prijímateľa: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Identifikačné číslo prijímateľa: 35507225

Priateľ – občianske združenie je mládežnícka organizácia, ktorá organizuje centrá mladých na východe Slovenska, ako nízkoprahové zariadenia. Svojimi aktivitami sleduje kompletnú starosť o mladých ľudí – oslovenie, pozvanie, formáciu. V aktivitách sleduje mediálnu tvorbu, organizuje stretnutia, tábory, koncerty a rôzne kurzy na pomoc marginalizovaným skupinám mladých.

Základné informácie o organizácii Priateľ:

Obchodné meno, alebo názov: Priateľ
Sídlo – obec, ulica, číslo: Jesenského 26, 04001 Košice
Právna forma prijímateľa: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 35568046

Vaše dve percentá pomôžu organizácii, pre ktorú sa rozhodnete, pri napĺňaní jej zámerov a pri kompletovaní Centra rodiny vo Vyšnom Klátove. Vopred Vám ďakujeme.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

• do 30. apríla 2024 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá na poukázanie 2% nájdete tu:

Ďakujeme