O Koinonii Ján Krstiteľ

Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila v roku 1974, keď argentínsky kňaz o. Ricardo Argañaraz zažil silné vyliatie Ducha Svätého. Po tejto skúsenosti sa presťahoval do opustenej horskej osady Camparmò v severnom Taliansku. Postupne sa k nemu pridalo niekoľko bratov a sestier, ktorí boli odhodlaní nasledovať Ježiša Krista v panenstve, priateľstve a modlitbe. V roku 1978 vznikla základná programová línia komunity zameraná na novú evanjelizáciu v svetle Ježišovho vzkriesenia, a 1. januára 1979 bola Koinonia oficiálne založená v Lorete.

Komunita postupne prijala federatívne usporiadanie a cirkevno-kanonický status súkromného združenia veriacich. Jej činnosť je charakterizovaná princípom KeKaKo, ktorý vyjadruje tri kľúčové evanjelizačné aspekty: ohlasovanie kerygmy, pôsobenie chariziem a tvorbu spoločenstva (koinonie).

Naša štruktúra

Koinonia zahŕňa komunity života (bratia a sestry žijúci v panenstve pre Božie kráľovstvo) a komunity rodín (manželské páry s deťmi aj slobodní). Spoločenstvo jednej komunity života a niekoľko komunít rodín tvorí tzv. Oázu, ktorú vedie pastier. Zväzok Oáz tvorí Federáciu Koinonií Ján Krstiteľ, so sídlom v Jeruzaleme.

V roku 1994 sme na východe Slovenska, neďaleko Košíc, založili komunitné centrum s podporou slovenských biskupov a zahraničných sponzorov. Centrum má kapacitu 350 členov a ponúka duchovné a oddychové aktivity. Nachádzajú sa tu kongresová hala, menšie sály, štúdiá pre hudobnú a filmovú tvorbu, pracovne, kancelárie a kuchyňa s jedálňou pre 100 osôb. Za Koinoniu je zodpovedný katolícky kňaz Michal Irsák.

Naše ciele

Stanovené ciele uskutočňuje Koinonia hlavne vďaka

Sféry pôsobenia Koinonie

Sme vďační Bohu, ale aj ľuďom z kruhov cirkevných autorít, ktorí stáli pri zrode tohto diela a videli v ňom Božiu ruku. Vďaka Vášmu prijatiu a povzbudeniu môžeme pokračovať na tejto ceste za Pánom spolu s celou Cirkvou a v nej sa venovať ešte horlivejšie dielu novej evanjelizácie.