Ako vyzeral Christiland 2022?

Ak máš záujem o naše spoločenstvo
a byť členom Koinonie Ján Krstiteľ

Koinonia Ján Krstiteľ

Je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Čo Robíme?

Pozrite si kompletný prehľad toho čo Koinonia vo Vyšnom Klátove ponúka:

Novinky nájdete na našich sieťach

Prosba o modlitbu