Pomoc ukrajine

Christiland fest 2022

Koinonia Ján Krstiteľ

Je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Novinky nájdete na našich sieťach

Prosba o modlitbu