Kontakt

Adresa:

Koinonia Ján Krstiteľ - Vyšný Klátov

Vyšný Klátov 300, 044 12 Nižný Klátov

Kontakt:

+421 904 738 091

kosice@koinonia.sk

Informácie o účte:

Koinonia Ján Krstiteľ 
IBAN: 
SK24 1100 0000 0026 6111 0003