Podcast

K:MESSAGE 08: Michal Irsák – Každý, kto dostáva, dostáva veľa.

Boh dáva každému štedro. Ak chceme toto požehnanie žiť v našom živote, musíme sa naučiť investovať spolu, ako priatelia. Tak sa to, čo sme dostali bude znásobovať a spolu budeme môcť vojsť do radosti Pána! Michal Irsák komentuje úryvok z evanjelia podľa Matúša (Mt 25,14-30).