Sila Koinonie - Online seminár

Kristus vstal z mŕtvych!

Milovaní bratia a sestry, s radosťou vám chceme odovzdať online seminár SILA KOINONIE.

Vianočné sviatky sú už tu, a preto sme sa rozhodli obdarovať každého z vás týmto novým online seminárom. Ďakujeme Ježišovi za každého z vás. Ste pre nás veľmi vzácni. Nech každý člen našej komunity má istotu v srdci, že je na správnom mieste. Taktiež si pokladáme za dôležitosť šíriť duchovnosť, ktorá sa spája s komunitným životom.

S hrdosťou v srdci vám preto ponúkame perlu, ktorou je život v spoločenstve. Vypočutie si tohto seminára, a prijatie jeho obsahu, nech vo vás posilní odhodlanie žiť nádhernú skúsenosť komunitného života.

Online seminár SILA KOINONIE je vytvorený vo forme videa (YouTube) a tiež v zvukovom formáte (mp3). Seminár sme pripravili iba pre členov Koinonie Ján Krstiteľ, preto vás žiadame, aby ste ho nešírili ďalej.

Prajeme vám, požehnané prežitie narodenia Krista, Pána a požehnaný nový rok 2024. 
Vaši bratia

o. ANTON PARIĽÁK
PASTIER REALITY PREŠOV

o. VLADIMÍR BEREGI
PASTIER OÁZY SKLENÉ

o. MICHAL IRSÁK
PASTIER OÁZY VYŠNÝ KLÁTOV

Online seminár na YouTube:

CHVÁLY

1. TÉMA

2. TÉMA

3. TÉMA

Nahrávky z online seminára sú k dispozícii
aj vo formáte MP3: