S veľkou radosťou vám predstavujeme nový ročník Školy Evanjelizácie 2022-2023!

Program obsahuje 5 výnimočných kurzov, z ktorých každý sleduje svoj špecifický cieľ.
Na každý kurz je potrebné registrovať sa zvlášť.
Pre účinnosť formačného programu sa silno odporúča účasť na všetkých kurzoch.