Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma. Vtedy im on odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili.
Mt 25,31-35;45
Od vypuknutia vojny: 26.02.2022 do 09.05.2022 sme ubytovali v našom zariadení, v Komunitnom centre Koinonie vo Vyšnom Klátove, 180 odídencov. Ponúkli sme im 40 lôžok.
Na začiatku sme dokupovali postele, matrace, deky, vybavovali sme kuchyňu, zriadili spoločenskú miestnosť pre deti. Pripravili telocvičňu a detský park.
miestnost pre odidencov
Miesto, kde odídenci ubytovaní u nás jedli, zabávali sa, pracovali...
miestnosť na spanie pre odídencov
Jedna z miestností na ubytovanie odídencov.
ukrajinci v hale
Deti a mladí z rodín odídencov využili priestor našej haly na odreagovanie sa pri športe.
Kupovali sme potraviny a hygienu, aj napriek tomu, že asi 65% pomoci sme dostali od darcov. Deťom sme zabezpečovali denný program. Dospelým vytvorili podmienky na prácu online.
Viacerí dostali finančnú podporu na cestu do konečných destinácii. Okrem tejto pomoci sme zorganizovali humanitárnu zbierku v Taliansku a dvoma kamiónmi sme ju doviezli na Slovensko. Časť materiálu sme odovzdali Gréckokatolíckej charite, ktorá doručila tovar na Ukrajinu a časť organizácii „Sacre Coeur“ – Ukrajina.
21 odídencov sme umiestnili do 4 bytov v Košiciach. Byty sme väčšinou zariadili nábytkom, vymaľovali.
humanitárna pomoc
Vďaka podpore darcov sme mohli zabezpečiť všetko potrebné pre rodiny odídencov.
tvorivé dielne
Deťom sme sa snažili vždy vytvoriť zábavno-kreatívny program.
jasovská jaskyňa
Navštívili sme spolu aj Jasovskú jaskyňu.
Všetci tí, ktorí prichádzali rozprávali príbehy plné utrpenia, násilia a strachu. Stratili nielen domovy, ale videli zomierať svojich blízkych. Boli poznačení bombardovaním, niekoľkodňovým strádaním na cestách. Mnohí nemali nič a potrebovali si oddýchnuť, najesť, umyť v teplej vode, dostať nové šaty. Prijatie a naše spoločenstvo, ktoré sa ich dotýkalo s láskou im pripomínalo, že sú nielen ľuďmi ale našimi bratmi. Videli sme veľa detí, ktoré večer telefonovali otcom, veľa slz, keď prichádzali zlé správy, keď sa lúčili, lebo mnohí pokračovali ďalej.
V nás, ktorí sme slúžili týmto ľuďom sa striedala únava s radosťou. Túžili sme po tom, aby vojna skončila. Ale mali sme radosť, že k činu sme mohli „pribaliť“ aj posolstvo evanjelia. Vydali sme 700 evanjelií so žalmami v ukrajinčine. Dávali sme nádej, spolu sme sa modlili.
kreatívne výtvory
Kreatívna tvorba Ukrajinských detí.
chlapci pracujú
Starší chlapci nám tiež ochotne pomáhali s prácou okolo domu.
odovzdávanie evanjelia
Odovzávanie Evanjelia z našej produkcie.
K dispozícii sme mali 25 dobrovoľníkov, ktorí sa naplno starali o potreby odídencov a ponúkli sme im v Komunitnom centre vo Vyšnom Klátove:
Bernard Bober na návšteve
Arcibiskup Bernard Bober na návšteve odídencov u nás.
zelený štvrtok s odídencami
Večera s odídencami na Zelený štvrtok.
rodina z Ukrajiny odchádza
Lúčenie sa s veľmi milou rodinou z Ukrajiny, ktorí pokračovali v ceste na západ.

Humanitárna pomoc:

Zorganizovali sme humanitárnu pomoc a zbierku v Taliansku a dvoma kamiónmi sme ju priviezli na Slovensko. Zo Slovenska potom na Ukrajinu takto:

Prvý kamión:

23.03.2022 sme odovzdali Gréckokatolíckej charite – Prešov 13 paliet humanitárnej pomoci určenej pre Ukrajinu.

Druhý kamión:

07.06.2022 sme odovzdali tovar zástupcom organizácie „Sacre Coeur“ na Ukrajinu – boli to dve dodávky.

13.06.2022 jedna dodávka odviezla ďalšiu zásielku na Ukrajinu, pre ktorú prišli zástupcovia organizácie „Sacre Coeur“
19.05.2022 sme urobili zbierku potravín a odovzdali sme ju prostredníctvom Volodymyra L. pre jedno kresťanské spoločenstvo v Kyjeve v hodnote 2.000 Euro