Slávenie Veľkej noci 2022
v Koinonii

Palmová nedeľa

Štvrtok svätého týždňa

Piatok utrpenia Pána

Svätá sobota

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania