zoom-1

ZOOM privádza mladých k silnej skúsenosti viery a priateľstva.

Snažíme sa zachytiť trend doby a ponúknuť mladému človeku posolstvo evanjelia odovzdané novými spôsobmi.
ZOOM skupina mladých ľudí vo veku od 15 rokov.
ZOOM je priestor, kde zažiješ to, po čom tvoje dobrodružné srdce túži: poriadnu dávku adrenalínu, kopec zábavy, športové a dynamické aktivity v lese, koncerty a chvály K:MUSIC a to všetko v úžasnej atmosfére, ktorá je nabitá prítomnosťou Ducha Svätého a v ktorej vládne radosť a priatelstvo!

zoom-2

ZOOM - Zaostriť na veci, na ktorých záleží!
Zrelosť - podobať sa Ježišovi, rast cez skúšky a ťažkosti
Odovzdanie - intímne spojenie s Otcom
Otvorenosť - vytvárať úprimné priateľstva, otvorené a prístupné srdce
Misia - tvoja špecifická úloha a evanjelizácia

zoom-3

Deň čo deň sa stretávame s novými výzvami a situáciami ktoré si vyžadujú nielen našu pozornosť ale aj reakciu a odpoveď. Často sme volaní k tomu, aby sme čelili a ako bojovníci sa postavili tvárou tvár veciam a skutočnostiam, ktoré zasahujú náš život. Je to BOJ v ktorom sa nechceme nechať ovládnuť ľahostajnosťou, vlažnosťou, nezáujmom… Odmietame frázy typu: "je mi to jedno", "nič sa nedeje", "nejako to už dopadne", "nemusím nič robiť veď Boh ma miluje a prijíma tak či tak", "nemá to význam ani zmysel"… Boh má pre každého z nás jeden úžasný plán a pre tento plán nás formuje a pripravuje! Formuje našu mentalitu, náš charakter, naše myslenie a konanie… Naša "použiteľnosť" pre Boží zámer s nami závisí v mnohom od nás! Od toho, do akej miery si vieme nasadiť "rukavice" a bojovať s vecami, ktoré brzdia náš rast, náš vývoj, naše napredovanie…

zoom-4

Chceme žiť poslanie, ktoré pre nás on pripravil ako náš priateľ a navyše plniť to poslanie nás nenechá samých. Aby sa o našej skúsenosti s Ježisom dozvedeli všetci tí, ktorí to potrebujú, ktorí Ježiša ešte nespoznali, ale aj tí ktorí ho poznajú a potrebujú povzbudenie! Takže dopredu a robme veci spolu, lebo máme na to!

zoom-5

Tábor ZOOM
je jeden z najrevolučnejších a najoriginálnejších letných táborov na Slovensku!
Organizuje sa nepretržite už od roka 2002 a prešli ním stovky mladých ľudí,
ktorí si odniesli neopakovateľnú skúsenosť a jedinečný zážitok.
ZOOM v sebe spája všetko, po čom mladý človek vo veku od 15 rokov túži a čo je pre neho typické a prirodzené:
dravosť, pohyb, radosť, zábavu, atmosféru slobody a priateľstva a silnú duchovnú atmosféru.
Všetkých 6 dní tábora je totiž harmonicky dokonale vývážených na dynamické aktivity v lese,
športové súťaže na suchu aj na vode, divoký závod s názvom WILD RACE, koncerty chvál a účinné vyučovania.
Tábor je vedený školenými lídrami a lektormi, ktorí absolvovali kerygmatickú a líderskú školu
ATENEO GIOVANNI BATTISTA v Taliansku a majú za sebou mnohoročné skúsenosti.