reallife-1

ReaLife je skupina mladých ľudí vo veku od 12 do 14 rokov. Tejto skupine sa formačne venujeme už od roku 2007. Každoročne sa títo teenegeri môžu stretnúť s pestrým programom. Čakajú na nich víkendové programy - 3-krát v roku a vyvrcholením je letný tábor.

reallife-2

V tíme ReaLife sa nachádzajú mladí ľudia, ktorý si touto kategóriou aj sami prešli. Sú to mladí ľudia, ktorí sú plní nápadov, života, radosti a chuti odovzdať to, čo sami zažili na vlastnej koži.

reallife-3

ReaLife sa zameriava na aktuálne témy a potreby mladých v tomto veku. Snažíme sa ich motivovať v tom, ako sa dá ísť proti prúdu aj v dnešnej dobe.