se-1

Škola evanjelizácie (ŠE)
Sme tím ľudí, ktorý sa venuje kázaniu a vyučovaniu Božieho slova.
Vytvárame prostredie prijatia, spoločnej modlitby, vyučovania Božieho slova a praktických cvičení na základe počutého posolstva. Škola evanjelizácie je jednou zo služieb Koinonie Ján Krstiteľ. Aktivity školy sa neobmedzujú na fixnú budovu, ale môžu začať aj tam, kde žiješ ty.

se-2

Stratégia
Znásobovanie evanjelizátorov a nových lektorov evanjelizátorov. Uprednostňujeme zrod viacerých škôl s menším počtom účastníkov než menej škôl s mnohými účastníkmi. Prioritou je kvalita.

Čo sa naučíš
Ako začať nový život s Ježišom a byť jeho nasledovníkom. (Skutočná motivácia)
Ako sa modliť s Bibliou a používať ju v bežnom živote. (Emocionálna stabilita)
Ako rásť vo viere a vo víťaznom zmýšľaní a získať Božie zasľúbenia. (Osobnostný rozvoj)
Ako vyrozprávať svoju osobnú skúsenosť s Bohom.
Ako privádzať ľudí k Ježišovi – aj vo svojom vlastnom dome.
Ako komunikovať, kázať a spolupracovať v tíme. (Kreativita a schopnosť motivovať)

se-3

Perspektíva pre teba
Rozšíri sa tvoja osobná vízia v duchovnom, rodinnom aj pracovnom živote.
Budeš reagovať na život podľa biblických princípov, ktoré platia aj v praktickom živote už celé tisícročia. (vzťahy, biznis, šport, umenie…)
Spoznáš ľudí, ktorí uznávajú trvalé evanjeliové hodnoty.
Možnosť byť súčasťou evanjelizačného a formačného tímu Školy evanjelizácie.
Možnosť byť vyslaný na misie ako spolupracovník alebo iniciátor novej školy.

se-4

Kto môže prísť
Každý. Aj keď nie si členom žiadneho spoločenstva.

Čo si priniesť
Odporúčame vlastnú trojrozmernú BIBLIU, nie iba digitálnu!

Koľko sa platí
Každý kurz má osobitnú cenu. Záleží od miesta a trvania kurzu.

Iniciátori a autori Školy v Koinonii
o. Ricardo Argaňaraz, José H. Prado Flores, o. Alvaro Grammatica, o. Emanuele De Nardi.

Hlavný tím ŠE

Kto vyučuje
Samotní lektori ŠE prešli formáciou v kerygmatickej evanjelizačnej škole, majú skúsenosť života v spoločenstve a absolvovali praktickú časť na misii na Slovensku alebo niekde inde vo svete.

se-5

o. Milan Bednarik
Je iniciátorom diela Koinonie na Slovensku a zároveň rektorom Komunitného domu vo Vyšnom Klátove. Ako 17-ročný prežil osobné stretnutie s Ježišom, ktoré výrazne zmenilo jeho život. V súčasnosti jeho služba často smeruje aj za hranice, kde sa modlí a ohlasuje slovo, ktoré Pán sprevádza svojimi znameniami a uzdraveniami.
Jeho služba sa vyznačuje citlivosťou na prácu Ducha a praktickou múdrosťou pri vzniku a tvorbe nových spoločenstiev. Jeho dlhoročná prax charizmatickej modlitby a pastoračná služba ho viedli k vytvoreniu prorockej školy, kde sa venuje formácii a starostlivosti o tých, ktorí slúžia prorockým darom.

Miriam Mišenčíková, Mgr.
Je kazateľkou v tíme Školy evanjelizácie na Slovensku. Študovala na Kerygmatickej škole v Plzni. S manželom Vladom a s dvoma deťmi žijú v Košiciach, kde sa okrem rodinného života spoločne venujú evanjelizácii a starostlivosti o iných. Jej služba vyučovania je výrazná tým, že podáva posolstvo evanjelia veľmi príjemným a elegantným spôsobom. Aj vďaka dlhoročnej evanjelizačnej praxi sú jej príspevky praktické a veľakrát obohatené o vlastné svedectvá. Miriam mala tiež možnosť pracovať na šírení evanjelia a projektu školy v Indii.

se-6

Martin Páral, Mgr.
Bol pri zrode projektu Školy evanjelizácie na Slovensku. Vyštudoval teológiu a Kerygmatickú školu Koinonie v Plzni. Poznávanie a dôkladné vyučovanie Božieho slova sú stále jeho srdcovou záležitosťou. Martin má silný rodinný životný príbeh, ktorý poznačil celý jeho život. Práve to dáva vierohodnosť a hĺbku jeho vyučovaniam biblických právd. Pracuje ako vychovávateľ a spoločne s manželkou Marikou sú zodpovední za formáciu rodín. Majú tri krásne deti.

se-7

o. Marcel Hakoš
V roku 1997 prežíva osobnú skúsenosť vyliatia Ducha Svätého a od tej chvíle vníma v sebe silné volanie nasadiť svoj život úplne do služby evanjelia a misijnej činnosti. Po štúdiách na Kerygmatickej škole v Čechách, filozofii, Biblii a teológii v Taliansku sa vracia na Slovensko. V súčasnosti žije a pôsobí v Komunitnom centre Koinonie ako vicerektor domu. V Škole evanjelizácie pracuje aj naďalej pri tvorbe vzdelávacích programov, formácii evanjelizátorov a evanjelizačných tímov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Čo robiť, ak chcem začať so školou
Najlepšie bude, ak prídeš najprv na kurz FILIP. Ak ho už máš za sebou, tak nám daj o sebe vedieť a my ti veľmi radi pomôžeme.
Kontaktuj nás na: skola@koinonia.sk, alebo na t.č. +421 908070194, Marcel Hakoš

Sledujte nás na: www.koinonia.sk
www.facebook.com/skolaevanjelizacie